Müdürün Mesajı

Doç. Dr. Nilay Arat

Doç. Dr. Nilay Arat
Müdür

Kadir Has Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’na hoş geldiniz.

Günümüzde yargı hizmetleri konusunda nitelikli ve donanımlı elemanlara mahkemeler ve adli birimler yanında bankaların hukuk bölümlerinde ve hukuk bürolarında da ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Bu çerçevede, her türlü yargı örgütü birimlerinin ve özel sektörün ihtiyacı olan kalifiye işgücünü yetiştirmek amacıyla 05.01.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Kadir Has Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Artan adalete ulaşma talebiyle birlikte özellikle son zamanlarda mahkemelerin sayısında çok ciddi artış yaşanmış; İstinaf Mahkemeleri gibi yeni mahkemeler kurulmuş; yargı örgütünde yeni birimler ve kadrolar tahsis edilmiştir. Büyüyen ve çeşitlenen yargı teşkilatında istihdam edilen kalifiye eleman sayısı hızlı şekilde artmaktadır. Adli birimlerin yanı sıra hukuk büroları, bankaların hukuk bölümleri, noterler gibi birçok çalışma alanında uzman kalifiye personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarının geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. Mezunların, farklı birim ve alanlarda çalışma yanında, ilgili yönetmelikler çerçevesinde dört yıllık hukuk fakültesine geçiş yapma imkânı da bulunmaktadır.

Yargı  örgütlerinde çalışan personelin doğru ve adil yargılamadaki etkisinin ne kadar önemli olduğu bilinciyle kurulan Kadir Has Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda, kamu veya özel yargı hizmetlerinde yer alacak öğrencilerin çalışmaya başladıkları andan itibaren yetkin ve donanımlı görevliler olmasını sağlayacak teorik ve pratik bilginin aktarılması amaçlanmaktadır. Ders programında, bir yandan öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşmasına imkân verecek ders çeşitliliğinin bulunması gözetilmiş; diğer yandan, çalışma hayatına adapte olabilmelerini sağlayacak teorik ve pratik kapsamlı içerikler belirlenmiştir. Öğretim kadrosu her bir ders için konusunun uzmanı bulunan ve sektörde tecrübesi bulunan öğretim üyeleri ve görevlilerinden oluşturulmuştur. Derslerde verilen teorik ve pratik bilginin pekiştirilmesi ve çalışma hayatına en kısa sürede alışılması amacıyla çeşitli staj programları öngörülmüştür. Bu bağlamda, öğretim kadroları, ders programı, zorunlu ve seçimlik derslerin içerikleri, staj eğitimi ve adalet meslek yüksekokulunun tüm öğretim unsurları hassasiyetle belirlenmiş ve düzenlenmiştir.

Yukardan beri açıkladığımız ilkeler ışığında, ülkemizde yeni kurulan mahkemeler ve artan hizmet ihtiyacının karşılanmasında, Okulumuzun üzerine düşen görevi en iyi biçimde yerine getireceği inancıyla çalışmalarımızı yürütmek, temel amacımız olacaktır.