Doç. Dr. İpek Sevda SÖĞÜT

Görevi

Başlangıç Bitiş Ünvanı Görev Yeri
01 Ekim 2020 - Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Fakülte Temsilcisi Hukuk Fakültesi
24 Şubat 2016 01 Ekim 2020 Kalite Komisyonu Üyesi Rektörlük (Hukuk Fakültesi Temsilcisi)
13 Mart 2013 - Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Hukuk Fakültesi

Kariyer Bilgisi

Başlangıç Bitiş Görevi Görev Yeri
01 Ekim 2001 - Avukat (Av.) İstanbul Barosu
01 Ekim 2004 13 Mart 2013 Araştırma Görevlisi (Arş.Gör.) Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Ana Bilim Dalı
13 Mart 2013 23 Eylül 2020 Yardımcı Doçent (Yrd.Doç.Dr.) Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Ana Bilim Dalı
16 Mart 2017 - Arabulucu (Arb.) Adalet Bakanlığı-Arabuluculuk Daire Başkanlığı
23 Eylül 2020 - Doçent T.C.Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Eğitim Bilgileri

Eğitim Derecesi Üniversite Bölüm Tarih
Lisans-B.A. İstanbul Üniversitesi AUZEF Felsefe Bölümü 2016-2021
Doktora-Ph.D. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bilim Dalı 2007-2012
Yüksek Lisans - M.A. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Özel Hukuk Bilim Dalı 2004-2007
Lisans - B.A. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1996-2000

İlgi Alanları

Roma Hukuku Tıp Hukuku, BiyoHukuk, Biyoetik
Çevre Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Sorumluluk Hukuku-Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Felsefe Tarihi-Toplumsal Cinsiyet

Verdiği Dersler

Kodu Ders Adı Ders Yeri Dönem
KHAS-105 Bioethics Core Program Güz 2020-2021
LAW -106 Introduction to Roman Law Hukuk Fakültesi Güz/Bahar
LW -362 Hukuk Kliniği-Sağlık Hukuku Hukuk Fakültesi Bahar 2016-2017
LW -506 Tıbbi Kayıtlar ve Arşiv Yükümlülüğü Özel Hukuk Yüksek Lisans Bahar-2016-2017
ÖH-503 Hekimin Hukuki Sorumluluğu Özel Hukuk Yüksek Lisans Güz 2016-2017
LW-333 Özel Hukuk Boyutu ile Sağlık Hukuku Hukuk Fakültesi Bahar 2015-16
LW-501 Hukukun Temel Kavramları Özel Hukuku Yüksek Lisans Güz-2015-2016
ADL-109 Yargı Örgütü Adalet Meslek Yüksek Okulu Güz 2015-2016
LW-338 Çevre Hukuku Kadir Has Üniversitesi Bahar 2014-15
ADL-110 Hukuk Dili ve Adli Yazışma Kadir Has Üniversitesi Bahar 2014-15
LW-126 Roma Özel Hukuku Kadir Has Üniversitesi Bahar 2014-15
LW-131 Roma Genel Hukuku Kadir Has Üniversitesi Bahar 2014-15