Kadir Has Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunun öğrencileri hem tercih yapmadan önce hem de okula yerleştikten sonra birden çok burs fırsatına sahip olabilmektedir.

ÖSYM Bursları

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “tam burslu” olarak belirtilen programlardan biri tercih edildiğinde Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (%50 Burslu):

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (%25 Burslu):

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%25 burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %25 oranında indirim uygulanır.

Kadir Has Üniversitesi’nin Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan Üniversiteye Giriş Üstün Başarı ile Üniversiteye Giriş Başarı Bursları; karşılıksız olup, sadece öğretim ücretini kapsamakta ve eğitim süresindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en çok 2 yıl (4 yarıyıl), önlisans düzeyinde en çok 3 yıl (6 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 6 yıl (12 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder.

Kadir Has Bursu

Burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden;
ÖSYS sıralamasında TM1, TM3, TS2, MF3, ve MF4 puan türlerinde;
ilk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 2.000 TL;
ilk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 1.000 TL;
ilk 1000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 500 TL;
ilk 3000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 250 TL;
eğitim desteği sağlanır.

Kadir Has Bursu bir eğitim yılında 9 ay süre ile ödenir ve normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.
Kadir Has Bursu’nu kesintisiz alabilmeleri için öğrencilerin derslere kayıtlı olması, derslere devam koşulunu yerine getirmesi ve genel not ortalamasının 1.80’in altına düşmemesi şarttır. Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 1.80’in altına düşürenlerin bursları, ortalaması 1.80 üzerine çıkana kadar askıya alınır.

Lise Bursu

Kadir Has Üniversitesi; Türkiye genelinde akademik başarıları yüksek bazı liselerden mezun olan/olacak ve Üniversitemiz Fakültelerine yerleşen öğrencilere %50 burs imkanı sağlamaktadır. Bu burs, ilgili liselerden mezun olan/olacak öğrencilerin Üniversitemiz Fakültelerini, tercih listelerinde ilk 3 sıra içerisinde belirtmeleri durumunda geçerli olacaktır. Öğrencilerin Fakültelerimizden herhangi birine ÖSYM tarafından %25 ya da %50 burslu yerleştirilmeleri durumunda bursların birleştirilmeleri söz konusu olmayıp, yüksek olan burs geçerli olacaktır.

Khas Onur Bursu

Her akademik yıl bitiminde, programı gereği o akademik yılda yarıyıllar bazında sorumlu olduğu kredi yükünü alarak zorunlu ve seçmeli tüm dersler ile Fakültesi tarafından belirlenen staj ve diğer tüm çalışmaları başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi fakültesindeki öğrenciler arasında ilk yüzde beşlik dilime girmeyi başaran öğrenciler, bir sonraki akademik yıl ile sınırlı olmak üzere Khas Onur Bursuna hak kazanırlar.

Spor Bursu

İngilizce Hazırlık, Önlisans ve Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve Üniversite adına yarışlara katılabilecek olanlara değerlendirmeler sonrası verilir.

Yurt/Barınma Bursu

İstanbul dışından gelerek yurtta kalmak isteyen ilk 3000’den gelen öğrencilere üniversitenin öğrenci konukevinde 2-3 kişilik odalarda ücretsiz barınma imkânı sağlanır. Barınma imkanı normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır. Barınma/Yurt Bursundan faydalanabilmek için öğrencilerin derslere kayıtlı olması ve devam koşulunu yerine getirmesi şarttır.

Burslar Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız